Tafelopstellingen

Omdat ik graag intergenerationeel kijk (het liefst drie generaties), maak ik in mijn praktijk veel gebruik van tafelopstellingen. Een tafelopstelling biedt ruimte om een vraagstuk driedimensionaal onder ogen te zien en te ervaren.

Houten spelstukken nemen de plaats in van belangrijke elementen of personen in het vraagstuk. De cliënt plaatst de spelstukken op het (speel)veld. Het krachtenveld komt in beeld en levert in één oogopslag overzicht op.

Hierna wordt het mogelijk om vanuit helikopterperspectief het eigen vraagstuk waar te nemen. Tevens is het mogelijk om vanuit elk ander perspectief te kijken. Soms zie je een factor die wel degelijk van belang blijkt, maar eerder niet opgemerkt kon worden.

Hierdoor wordt zichtbaar en voelbaar waar van belang is dat de energie heen stroomt, wat kracht geeft, wat maakt dat de cliënt gaat glimlachen, treuren of stralen.

Met het vraagstuk opgesteld op tafel ontstaat de mogelijkheid om te spelen met de posities. Een verschuiving in de posities kan zowel meer inzicht als een mooie ervaring opleveren. Afstanden kunnen veranderd worden, posities gedraaid en er kunnen elementen bijkomen.

Voor mensen voor wie, om wat voor reden dan ook, een workshop systemisch werk / familieopstellingen niet haalbaar is, is dit een fantastisch alternatief.

Ook om inzicht te krijgen in het functioneren van een team, is dit een uitstekende methode.

tafelopstellingen