Familieopstellingen - Systemisch Werk

familieopstellingen

Ieder mens maakt deel uit van een familiesysteem, of we dat nou willen of niet. Dit familiesysteem wordt ook wel de familiegroepsziel genoemd. Deze is constant op zoek naar evenwicht en verlangt ernaar dat niemand buitengesloten wordt en niets in de familie ontkend wordt.

Bert Hellinger, filosoof, psychotherapeut en grondlegger van de familieopstellingentherapie, vergelijkt een familie met een vlucht ganzen:

Steeds vliegt er een andere gans voorop en wordt er van plaats gewisseld.

Valt er een lege plek, dan wordt die opgevuld, om het geheel, de harmonie, te handhaven.

Elke gans gehoorzaamt aan die onzichtbare kracht.

Wanneer een zwart schaap uit de familie verstoten wordt, een dood broertje vergeten of verzwegen, zal een ander lid van de familie zich onbewust identificeren met “het slachtoffer”.

Toen wij al weer ruim 12 jaar geleden kennis maakten met het gedachtegoed van het opstellingenwerk en met de soms zeer pittige uitspraken van grondlegger Hellinger hebben we echt wel eens onze wenkbrauwen gefronst.  Nu, jaren later, kunnen we niet anders zeggen dan dat het klopt. Nadat Mark zich is gaan specialiseren in opstellingen (gecertificeerd opsteller), we werkelijk van Groningen tot Limburg opstellingenbijeenkomsten hebben bijgewoond, en bijscholingen hebben gedaan bij grote jongens als Hunter Beaumont, Jan Jacob Stam, Johannes Schmidt en Andrea Wandel, is systemisch werken en denken een onderdeel van ons leven geworden. Het lukt niet meer om niet systemisch te denken.

Het verzorgen van opstellingenworkshops, maandelijks op vrijdagavond en zeer regelmatig in de vorm van een één- of tweedaagse, blijft ook altijd weer een feestje om te mogen doen. Hier zien we gebeuren waar we eerder, toen we alleen de theorie nog maar kenden, sceptisch over waren. Representanten van kleinkinderen laten overduidelijk zien hoe zij soms thema’s van hun opa’s en oma’s staan uit te werken. Een oorlogstrauma van opa (waar het kleinkind bewust geen weet van heeft, omdat opa er nooit over heeft willen of kunnen spreken) blijkt overduidelijk verband te houden met de klacht van het kleinkind. Het kleinkind is met het lot van opa verweven. De jonge vrouw die veel van haar man houdt, maar het bij hem niet meer kan vinden, heeft het eigenlijk te zoeken bij haar vader. Je ziet de verwarring ontstaan als haar eerste grote liefde, haar vader, en haar tweede grote liefde, haar man, beide opgesteld worden tegenover haar. Dan komt de verstrikking aan het licht, worden er helende zinnen uitgesproken en kan de liefde weer gaan stromen.

Problemen in relaties, in huwelijken of op ons werk, depressies, drugsgebruik, maar ook lichamelijke klachten, worden vaak veroorzaakt door deze onbewuste verstrengelingen met onze familie.
Doordat we ons identificeren met het noodlot van een familielid, plaatsen we ons in een rol die eigenlijk niet de onze is.
We doen dit vanuit liefde voor onze (groot)ouders en deze verstrikkingen kunnen van generatie op generatie doorgegeven worden. Zonder dat we ons er bewust van zijn, “dragen” we voor de ander, omdat we geloven dat het verstoorde evenwicht in het familiesysteem op die manier weer hersteld wordt!
Dit bepaalt in grote mate het verloop van ons leven.

Door middel van “familieopstellingen” krijg je een unieke kans om vanaf de zijlijn te kijken naar je eigen leven of dat van je kind. Voor een familieopstelling kies je namelijk mensen uit die je de rollen van je familieleden toebedeelt: de “representanten”. Noem het energie, noem het de familieziel of intuïtie, maar opvallend is dat de representanten zich vrijwel altijd precies gedragen zoals de familieleden ook zouden hebben gedaan. Als “buitenstaander” observeer je je eigen familie, zie je hoe de verhoudingen worden blootgelegd en krijg je de kans om anders tegen je familie aan te kijken dan voorheen. Dat werkt zeer bevrijdend en verhelderend.

familieopstellingen
familieopstellingen

Van daaruit kunnen de eerste stappen gezet worden om de verstrikkingen te ontwarren, het trauma te helen of daar te laten waar het thuis hoort, de energetische ballast terug te geven aan wie het toebehoort.

Het begrip FAMILIEopstellingen zou de indruk kunnen wekken dat je altijd je familie opstelt. Niets is minder waar. Ook thema’s als  jezelf en je kracht, jezelf en je missie, jezelf en je angst om je te binden, zijn prachtige zaken om op te stellen. De persoonlijke vraag die je bezig houdt en wilt bekijken, kan van velerlei aard zijn.

Gelukkig zijn wij in staat om iedere training weer, samen met alle deelnemers een optimale sfeer van veiligheid en warmte te bieden. Naast het “thuis voelen” voor de deelnemers, heeft dit ook het voordeel dat het systeem zich veilig voelt om, wat er dan ook verstrikt zit, te tonen. Zonder oordeel of mening, maar met respect en begrip.