NEI

Wat houdt Neuro Emotionele Integratie (N.E.I.) in?

NEI is een methode waarbij emotioneel onverwerkte gebeurtenissen en trauma’s op een eenvoudige en snelle manier alsnog opgespoord en verwerkt kunnen worden. Emotionele incidenten, die (on)bewust niet verwerkt zijn, kunnen enorme invloed uitoefenen op ons dagelijkse functioneren.
Ons onderbewuste bepaalt hoe wij ons gedragen en in welke emotionele staat wij ons bevinden. Je zou het onderbewuste kunnen zien als een computer: het wordt geprogrammeerd door onze ervaringen. Veel van onze programma’s komen uit de tijd dat we kind waren. (zie het hoofdstuk innerlijk kind op deze website) Soms speelt zelfs de periode van voor de geboorte en de geboorte zelf een essentiële rol.

 

nei
nei

Waar gaat het bij N.E.I. om?

Bij N.E.I. is vooral inzicht in ons gedrag van groot belang. Gedrag is een actie die voortvloeit uit onze denkwijzen, standpunten of instellingen ten opzichte van mensen, zaken en gebeurtenissen. Als ik tijdens de één-op-één sessies met de cliënten tot bewustwording van hun gedrag kom geeft dat dikwijls zoveel inzicht, waardoor gewenste veranderingen ingezet kunnen worden. Het gaat om herkennen, erkennen, accepteren en daarna loslaten van negatieve (onverwerkte) emoties.

Door middel van vragen aan het onderbewuste, gekoppeld aan spiertesten of een biosensor, is het mogelijk om met het onderbewuste in contact te komen. Hierdoor komen de oorzaken van het niet prettig functioneren (in de vorm van niet verwerkte emoties) aan het licht.

Als cliënten zich voor een sessie aanmelden met de mededeling dat er sprake is van een fysieke klacht (rugpijn, hoofdpijn, obstipatie, gal spugen etc) zal ik altijd het advies geven eerst de klacht door een reguliere arts / specialist te laten onderzoeken. Pas daarna wil ik kijken of de lichamelijke klacht, emotioneel belast is. De laatste jaren worden regelmatig kinderen door artsen doorgestuurd naar de praktijk als er sprake is van buikklachten. De klacht zal sneller genezen als de emotionele ballast eraf gehaald is. Zo zijn al veel kinderen van hun buikpijn afgekomen, volwassenen van hun spanningshoofdpijn of andere fysieke klachten.