NLP

Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)?

Onze gedachten, gevoelens en gedrag hebben alles te maken met de manier waarop we dingen ervaren en interpreteren. Voor het weergeven van al onze waarnemingen hanteren we taal. We drukken ons uit in taal, denken in taal en worden (onbewust) geprogrammeerd door middel van taal.

Door zintuiglijke waarnemingen te interpreteren, geven we betekenis aan deze waarnemingen. Dit is puur subjectief, maar bepaalt wel in hoge mate hoe gelukkig en succesvol we zijn. Als je tijdens de sessies mensen bewust kunt maken van dit gebeuren zijn ze vaak prima  in staat de gedragspatronen aan te pakken, bij te sturen en te veranderen, waardoor ook de gevoelens en het gedrag kan veranderen. Ieder mens beschikt over hulpbronnen voor deze positieve veranderingen, die met behulp van NLP technieken ingezet kunnen worden.

Bij kinderen zet ik regelmatig technieken uit de  kindervariant NLsPel in.

nlp